×
×

Priėmimas

Mokestis už studijas 

  • Studijų programų kainos yra nurodytos prie kiekvienos programos.

  • Pasirašę sutartis moksleiviai gauna studijų įmokų sąskaitą.

  • Nauji akademijos moksleiviai turi sumokėti registracijos mokestį (10 eur) iki 2020 spalio 11 d. Moksleiviai, kurie jau mokėsi mūsų akademijoje, registracijos mokesčio nemoka.

  • Mokestį už mokymąsi būtina sumokėti iki nurodytos sutartyje dienos. Laiku nesumokėję moksleiviai braukiami iš stojančiųjų sąrašų ir į jų vietą priimami kiti.

  • Mokestis už studijas mokamas kas mėnesį.

  • Akademijos rekvizitai mokėjimų pavedimams nurodyti mūsų kontaktų skiltyje.

Kitos nuostatos

  • Paskaitos prasideda rugsėjo - spalio mėnesį.

  • Su mokymo proceso organizavimo tvarka, "Smart Tech Academy" taisyklėmis moksleiviai išsamiai supažindinami mokslo metų atidarymo šventės metu.

  • Mokslo metų eigoje, galima prisijungti prie grupių, kur yra laisvų vietų, jei moksleivio žinios pakankamos. Norintys tai padaryti turi kreiptis elektroniniu paštu info@smarttech.lt arba telefonu 8-620-79121 į administraciją ir nurodyti savo lūkesčius.